پنل های نمایندگی

پنل های نمایندگی

پنل طلایی

پشتیبانی از همه اپراتور ها  
نامحدود کاربر  
بانک شماره های کشور / ایرانسل و همراه اول  

تعرفه هر پیام 11.1 تومان  
قیمت 100 هزار تومان  

پنل نقره ای

پشتیبانی از همه اپراتور ها  
نامحدود کاربر  
بانک شماره های کشور / ایرانسل و همراه اول  

تعرفه هر پیام 11.9 تومان  
قیمت 50 هزار تومان  

021-66952240